Fuge, kant og afvanding: Afvanding af overflader

Vi har afvandings løsninger til alle slags overflader. Afled dit overfladevand fra terrassen med fornuft, i god stil og forlæng samtidig hele kvaliteten af dit uderum. Et korrekt fald og en stabil afvanding af overfladen på din indkørsel, betyder alt for at den ser godt ud – også om 5 år.

Linjeafvanding

Anvendelse af linjeafvanding er en elegant måde at bortlede overfladevand på. Linjeafvanding er en eller flere dræn-render som sættes ned i forlængelse af hinanden, de sættes i beton og forbindes med kloaknettet af en autoriseret kloakmester.

Drænfuger

I tider hvor det regner meget på kort tid, har vi fået oversvømmelsesproblemer, nogle af disse kan til en vis grad løses eller minimeres ved at etablere drænende belægninger, der leder vandet ned gennem overfladen og væk under belægningen. På den måde belastes utidssvarende kloaknet mindst muligt.