Natursten: Granit

Granit er et robust og meget smuk stenmateriale og vil forblive sådan for altid. Kantsten, trapper og terrassefliser der er forarbejdet i granit, åbner mange muligheder for brug af granit i haven. Granit er en hårdfør natursten, der både tåler afsyring og vintersaltning, og det er uden varige følgeskader. Dog vil en kraftig afsyring ændre på farven… over en kort årrække.

Vi kan stærkt anbefale granit naturstens fliser, som belægning på din nye terrasse.

Hvis man vælger at anvende granit i sit haveprojekt, åbner det også muligheder for at anvende det samme stenmateriale (farve / struktur) til både trapper, kantsten, støttemure, palisadevægge og det er enligt kun fantasien, der sætter grænsen.

Granit som byggemateriale

Granit er en vulkansk bjergart, som følge af langsom afkøling og størkning magma dybt under jordens overfladeog granit er den mest almindelige sten, dybt nede i jordskorpen.

Overflader til udendørs anvendelse, bearbejdes oftest som flammet (jetbrændt) og efterfølgende børstet på alle flader. Derved fjernes de skarpe fragmenter i overfladen og fliserne kan benyttes af bare fødder, uden risiko for små rifter og de forbliver også skridsikre.

  • Frostsikker og kan med fordel bruges som befæstigelse, både indendørs og udendørs.
  • Nem at vedligeholde, alger og mos kan ikke bo sikkert på den tætte stenstruktur.
  • Kan variere i både farver og tekstur, fra forsendelse til forsendelse.

Vi ser dagligt granit i det offentlige rum. Næsten alle de kantsten, chaussesten og brosten der ligger rundt omkring på vores villaveje, er lavet af granit og netop derfor, efter mange års slid, er de jo kun blevet kønnere at betragte og være iblandt.